070-6645561 info@fulltfokus.se

FÖRETAG

Stressförebyggande arbete med FULL HAND

Det här är ett kraftfullt program som ger tydlig mätbarhet i stressförebyggande åtgärder på företag och i organisationer.

Som arbetsgivare behövs konkreta verktyg för att jobba efter Arbetsmiljöverkets krav om förebyggande insatser mot arbetsrelaterad stress. Detta program med tillhörande workshops passar en arbetsgrupp som vill arbeta med hållbara förändringar för stressreducering. Vinster som ökad ork och kapaciteten, ökad arbetsglädjen och teamkänslan, blir i slutändan även ökad businessen. Välmående medarbetare är ett välmående företag.

Full Hand syftar till att förebygga stressrelaterad utmattning och att stärka självledarskapet hos varje individ. Stressrelaterad utmattning är ett stort problem hos högpresterande chefer och medarbetare idag.
Därför passar upplägget och innehållet både för ledare, såväl som för medarbetare. Den samlade gruppens testresultat, före och efter 15 veckor, kan helt anonymt plockas ut för utvärdering. Tidsåtgång i programmet är ca 2 timmar/vecka.

Full Hand är ett strukturerat program som pågår i process under 15 veckor. Programmet kombineras med 5 halvdags workshops i grupp. Gruppträffarna är formade efter era behov och de mål ni har satt, och vi ses på er arbetsplats. Programmet har tydlig mätbarhet inom exempelvis måluppfyllelse, självbild, engagemang, reflektion och arbetsglädje, vilket är direkt kopplat till ökad Business.

BOKA TID ELLER KONTAKT

Under Boka tid kan du se utbudet av tjänster som du kan boka direkt.

ELLER RING
Tel: 070-664 55 61

guidade avslappningar/