070-6645561 info@fulltfokus.se

Det här är ett kraftfullt arbetsverktyg som ger tydlig mätbarhet i stressförebyggande åtgärder. Här har du som arbetsgivare ett konkret verktyg för att jobba efter Arbetsmiljöverkets krav om förebyggande insatser mot arbetsrelaterad stress.

Programmet med tillhörande workshops passar en arbetsgrupp som vill arbeta med hållbara förändringar för stressreducering. Vinster som ökad ork och kapaciteten, och ökad arbetsglädjen och teamkänslan, blir i slutändan även ökad businessen. Välmående medarbetare är ett välmående företag.

Full Hand syftar till att förebygga stressrelaterad utmattning och att stärka självledarskapet hos varje individ. Stressrelaterad utmattning är ett stort problem hos högpresterande chefer och medarbetare idag.
Därför passar upplägget och innehållet både för ledare, såväl som för medarbetare.

Full Hand är ett strukturerat program som pågår i process under 15 veckor. Programmet kombineras med 5 halvdags workshops i grupp. Gruppträffarna är formade efter era behov och de mål ni har satt, och vi ses på er arbetsplats.

Programmet har tydlig mätbarhet inom exempelvis måluppfyllelse, självbild, engagemang, reflektion och arbetsglädje, vilket är direkt kopplat till ökad Business.
Den samlade gruppens testresultat, före och efter 15 veckor, kan helt anonymt plockas ut för utvärdering. Tidsåtgång i programmet är ca 2 timmar/vecka, och kan vara värt hur mycket som helst.

Processarbetet kan med fördel kompletteras med individuell coaching vid behov.

Kontakta mig för mer information och anpassat upplägg.

Stresshantering – ett utdrag ur en av filmerna från programmet Full Hand.
Berättare Peter Sundfeldt.

MER OM DET INTERAKTIVA PROGRAMMET
Själva programmet Full Hand är utarbetat av Marita Boström från DuSolid. Innehållet vilar på vetenskapliga grunder och beprövade erfarenheter.

EXEMPEL PÅ INNEHÅLLET
Konkreta verktyg för stresshantering
Korta filmer på ca 2–7 minuter vardera
Läsning och egenträning. Kunskap som med övning blir kompetens
Licensinnehav i 12 månader, som innebär att du har tillgång till att träna så mycket du vill i ett helt år
Lars-Eric Uneståhls bok, Jo, du kan!
Efter avslutning får du diplom i kursen Full Hand för starkare inre ledarskap. Diplomeringen är ett bevis för slutfört arbete i programmet, och du har fått livslång kunskap och erfarenhet

FÖRDELAR
Det är ett kraftfullt verktyg för att arbeta stressförebyggande med tydliga mål
Det integreras i karriären
Det visar en mätbar utveckling
Tillgång till personligt stöd och coaching
Du tränar individuellt och i grupp

DINA/ERA RESULTAT BEROR PÅ ATT
Licensen ger tillgång till effektiva verktyg för varaktiga förändringar i 12 månader
Du utvecklar en ökad förmåga att skapa tydliga målbilder, starkare självbild och effektiv självcoaching
Ökad förmåga till lugn, fokus och koncentration
Förbättrad stresshantering
Ökat positivt och kreativt tänkande och mer energi för effektivare arbetskapacitet
Du och ni får genom workshops kunskap, vägledning och coaching i grupp från mig som stresspedagog och licensierad mental tränare. Jag har också många års erfarenhet inom vården som legitimerad rtg. sjuksköterska där jag dagligen har stött på konsekvenserna av arbetsrelaterad stress… de flesta gångerna helt i onödan

Kontakta mig för mer information, anpassat upplägg och offert. Det är värt varenda krona!

guidade avslappningar/