070-6645561 info@fulltfokus.se
Stressförebyggande arbete med full hand

Stressförebyggande arbete med full hand

Det här är ett kraftfullt arbetsverktyg som ger tydlig mätbarhet i stressförebyggande åtgärder. Här har du som arbetsgivare ett konkret verktyg för att jobba efter Arbetsmiljöverkets krav om förebyggande insatser mot arbetsrelaterad stress. Programmet med tillhörande...